W Laboratorium Gitary regulamin jest bardzo prosty i nie obowiązuje długoterminowa umowa. To Ty decydujesz ile lekcji chcesz wykupić i nie podpisujesz umowy na określony czas. Umowa dotyczy ilości wykupionych lekcji i gwarantuje, że wszystkie odbędą się w ustalonym terminie.

Jedyne o czym musisz pamiętać, to to że lekcja odwołana przez ucznia później niż 48 godzin przed ustalonym terminem przepada. Jeżeli odwołasz lekcję wcześniej niż 48 godzin przed ustalonym terminem, zostanie ona odrobiona.

UWAGA. W przypadku lekcji grupowych nie ma możliwości zmiany terminu zajęć przez ucznia, chyba że w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami danej grupy.

Jeżeli nauczyciel odwoła lekcję, ma obowiązek odrobienia jej w innym terminie lub po uzgodnieniu z uczniem wyznaczenia zastępstwa.